Ocak 7, 2023

Karavan Vergisi 2023 Yılında Ne Kadar? – 2023 Karavan Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) Ücretleri

Karavan Vergisi 2023 Yılında Ne Kadar? - 2023 Karavan Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) Ücretleri

Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan Resmi Gazete’de yer alan ifadelere göre; 2023 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ücretleri belli oldu. 30 Aralık 2022 tarihli ve 32059 sayılı Resmi Gazete’nin 2. Mükerrer sayısında yer alan Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği kapsamına göre 2023 yılı karavan MTV ücretleri de netleşti. Peki karavan vergisi 2023 yılında ne kadar? 2023 karavan Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ücretleri tam listesi kampyerleri.org blogunda.

İNDİRİMLİ KAMP EKİPMANI ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

TÜRKİYE KAMP ALANLARI HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ

BUNGALOV EVLER HARİTAMIZ İÇİN TIKLAYIN

Karavan Vergisi 2023 Yılında Ne Kadar? – 2023 Karavan Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) Ücretleri

30 Aralık 2022 tarihli ve 32059 sayılı Resmi Gazete’nin 2. Mükerrer sayısı yayımlandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan 55 seri numaralı tebliğ içerisinde; Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği yer aldı.

Resmi Gazete’de yayımlanan Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) Genel Tebliği içerisinde yer alan ifadelerde ise;

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, 1/1/2023 tarihinden itibaren uygulanacak motorlu taşıtlar vergisi tutarlarının tespit ve ilan edilmesidir.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, 18/2/1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun “Yetki” başlıklı 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Vergileme ölçü ve hadleri

MADDE 3- (1) 197 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin;

a) İkinci fıkrasında, “Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan taşıt değerleri ve vergi miktarları o yıl için Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır.” hükmüne,

b) Dördüncü fıkrasında, “Taşıt değerlerinin hesabında yüz Türk lirasına, ödenmesi gereken vergi miktarlarında ise bir Türk lirasına kadar olan kesirler dikkate alınmaz.” hükmüne yer verilmiştir.

(2) 2022 yılı için yeniden değerleme oranı % 122,93 (yüz yirmi iki virgül doksan üç) olarak tespit edilmiş ve 24/11/2022 tarihli ve 32023 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:542) ile ilan edilmiş bulunmaktadır. Ayrıca 20/12/2022 tarihli ve 6582 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla söz konusu yeniden değerleme oranı, 197 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde yer alan (I) sayılı tarife, 6 ncı maddesinde yer alan (II) ve (IV) sayılı tarifeler ve geçici 8 inci maddesinde yer alan (I/A) sayılı tarifesinde bulunan taşıtlar için, 2023 yılı motorlu taşıtlar vergisi tutarlarının tespitinde uygulanmak üzere % 61,5 (altmış bir virgül beş) olarak belirlenmiştir.

(3) Buna göre, 1/1/2023 tarihinden itibaren motorlu taşıtların vergilendirilmesine ilişkin 197 sayılı Kanunun 5 inci maddesindeki (I) sayılı tarife, 6 ncı maddesinde yer alan (II) ve (IV) sayılı tarifeler ve geçici 8 inci maddesindeki (I/A) sayılı tarife yeniden belirlenmiştir.

Motorlu taşıtlar vergisi tarifeleri

MADDE 4- (1) A. (I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi 1/1/2018 tarihinden (bu tarih dahil) sonra kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

B. (II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

(I) ve (I/A) sayılı tarifelerde yazılı otomobil, arazi taşıtı, kaptıkaçtı ve benzerleri ile motosikletler dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

C. (IV) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

Uçak ve helikopterler (Türkkuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

D. (I/A) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

31/12/2017 tarihinden (bu tarih dahil) önce kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar, 197 sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesinde düzenlenen (I/A) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

Yürürlük

MADDE 5- (1) Bu Tebliğ 1/1/2023 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.” ifadelerine yer verildi.

2023 Yılı Karavan Motorlu Taşıtlar Vergisi Ne Kadar?

Karavan vergisi 2023 yılında ne kadar ve 2023 karavan Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ücretleri alt kısımda yer almaktadır. Listeler üzerinden karavanlar için geçerli MTV oranlarını inceleyebilirsiniz.

2023 Karavan MTV Oranları Ek-1 Listesi
2023 Karavan MTV Oranları Ek-1 Listesi
2023 Karavan MTV Oranları Ek-2 Listesi
2023 Karavan MTV Oranları Ek-2 Listesi
TWİTTER'DA BİZİ TAKİP EDİN!
2023 Karavan MTV Oranları Ek-3 Listesi
2023 Karavan MTV Oranları Ek-3 Listesi
2023 Karavan MTV Oranları Ek-4 Listesi
2023 Karavan MTV Oranları Ek-4 Listesi

İNDİRİM, ETKİNLİK VE HEDİYELER İÇİN ÜCRETSİZ ABONE OL!

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.