Haziran 22, 2022

Bartın’da Ormanlara Giriş Yasak Mı? Bartın Valiliği Duyurdu!

Bartın'da Ormanlara Giriş Yasak Mı? Bartın Valiliği Duyurdu!

Bartın Valiliği tarafından yeni bir genelge yayımlandı ve orman yangınlarına yönelik tedbirler ele alındı. Bu kapsamda; Bartın‘da orman yasağı uygulanıp uygulanmayacağı da netlik kazanmış oldu. Bartın Valiliği’nce yayımlanan Valilik Genel Emri ile ilgili tüm detaylara blogumuzdan erişim sağlayabilirsiniz. Peki Bartın’da ormanlara giriş yasak mı? Bartın’da plajlarda kamp yapmak yasak mı? Bartın’da hangi ormanlara giriş yasak mı? Bartın’da ormanlara girmek yasaklandı mı? İşte tüm detaylar…

BARTIN KAMP YERLERİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

BARTIN BUNGALOV EVLERİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

Bartın’da Ormanlara Giriş Yasak Mı? – Bartın’da Kamp Yapmak Yasak Mı?

Bartın Valiliği’nce yayımlanan genelgeye göre; Bartın’da orman yasağı uygulanacağı ve plajlarda kamp yapılmasının yasaklandığı bildirildi. İlgili genelge kapsamına göre; Bartın’da ormanlara giriş yasağı ve plajlarda kamp yasağının 1 Haziran 2022 tarihi ile 1 Eylül 2022 tarihleri arasında uygulanacağı bildirildi.

Bartın Valiliği’nden orman giriş yasağı, piknik yasağı, çadır kampı yasağı ve karavan kampı yasağı ile ilgili yapılan açıklamada;

­Çadır ve kamp alanı olarak belirlenmiş yerlerin dışında çadır kurulması ve kamp yapılmasının yasaklanmasına; başta ormanlık alanlar olmak üzere sahil şeritlerinde, kumsallarda, özel olarak belirlenmişmesire alanları dışında umuma açık alanlarda ateş yakılmasının yasaklanmasına,

Orman İşletme Müdürlüğünün orman yangılarının öne geçilebilmesi için devriye, dron ve fotokapan ile denetimlerine ağırlık vermesi, plaj ve halkın kullandığı ortak alanlarda gürültülü müzik dinlemenin ve çevreyi rahatsız edecek eylemlerin önüne geçilmesinin sağlanmasına,

Sahil bölgelerinde; konaklama tesisleri ile idarelerince kamp, karavan, çadır kurma alanı olarakbelirlenmiş yerler dışında; kumsalda, kaldırımlarda, yollarda, parklarda, kamyon, kamyonet türü araçların kasalarında gecelemek maksatlı konaklamanın yasaklanmasına karar verilmiştir” ifadeleri yer aldı.

Bartın'da Ormanlara Giriş Yasak Mı? - Bartın'da Kamp Yapmak Yasak Mı?
Bartın’da Ormanlara Giriş Yasak Mı? – Bartın’da Kamp Yapmak Yasak Mı?

Bartın Valiliği Orman Giriş Yasağı Ve Kamp Yasağı Genelgesi Tam Metni

Bartın Valiliği tarafından yayımlanan genelge içerisinde ise şu ifadelere yer verildi;

BARTIN VALİLİĞİ GENELGESİ TAM METNİ İÇİN TIKLAYINIZ

Konu: Yaz Mevsimine Yönelik Tedbitler

Kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak; başta can ve mal emniyetini sağlayarak hayatın her alanında kamu düzeninin tesisine yönelik her türlü tedbir almak devletimizin asli görev ve sorumluluklarındandır.

5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 9. Maddesinin (ç) fıkrasında valilerin görevleri arasında “Kanun,Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve diğer mevzuatın verdiği yetkiyi kullanmak ve bunların yüklediği ödevleriyerine getirmek için valiler genel emirler çıkarabilir ve bunları ilan ederler” hükmü bulunmaktadır.

5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11. Maddesinin (c) fıkrasında “İl sınırları içinde huzur ve güvenliğin,kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması ve önleyici kolluk yetkisi valinin ödev ve görevlerindendir. Bunları sağlamak için vali gereken karar ve tedbirleri alır. Bu hususta alınan ve ilan olunan karar ve tedbirlere uymayanlar hakkında 66’ncı madde hükmü uygulanır” denilmektedir.

Anılan Kanunun 66’ncı maddesinde; “İl genel kurulu veya idare kurulları yahut en büyük mülkiye amirleri tarafından kanunların verdiği yetkiye istinaden ittihaz ve usulen tebliğ veya ilan olunan karar ve tedbirlerin tatbik ve icrasına muhalefet eden veya müşkülat gösterenler veya riayet etmeyenler, mahallî mülkî amir tarafından Kabahatler Kanununun 32’ nci maddesi hükmü uyarınca cezalandırılır…” hükmü bulunmaktadır.

Bu itibarla, turizm sezonunun başlaması ve yaklaşan Kurban Bayramı ile birlikte sosyal hareketliliğin artacağı değerlendirildiğinden; başta sahil bölgelerimizdeki yoğunluktan kaynaklanacak olumsuzlukları gidermek ve kamu düzenini sağlamak amacıyla aşağıdaki hususlar emredilmiştir:

 • 1­- Sahil bölgelerinde, taşıt trafiğin yoğunlaştığı dönemlerde, acil durumlar için (yangın, ambulans vb) gerekli park ve manevra alanları ayrıldıktan sonra, oto park kapasitesinin dolması halinde, kendi alanı içerisinde otopark imkanı sağlayan konaklama tesislerinde rezervasyonu bulunan ve kendi ikametlerinde otoparkları bulunan kişilerin taşıtları dışındaki her türlü motorlu aracın bu bölgelere girmesinin önlenmesi konusunda gerekli önlemleri almak konusunda kolluk birimlerinin yetkilendirilmesine; ilgisine göre İl Özel İdaresi ve Belediyeler tarafından oluşturulacak park alanlarına taşıtların depolanarak kişilerin ulaşımlarının toplu taşıma araçları ile sağlanmasına;
 • 2- ­Turizm sezonuyla birlikte yoğunluk yaşanacak yerlerdeki işletmelere mal tedariki için gelen araçlarınbu yerlere gece saat: 00:00 ile sabah 11:00 saatleri dışında giriş yapmalarının yasaklanmasına ve bu konudagerekli tedbirlerin kolluk birimlerince alınmasına;
 • 3- ­Trafik yoğunluğu ile birlikte park probleminin yaşanabileceği İnkumu, Güzelcehisar, Mugada,Hatipler, Çakraz gibi sahil bölgelerine yukarıda belirtilen tedarik araçları haricinde kamyon türü araçların girişinin yasaklanmasına; turizm mesken bölgelerine 1 km mesafeye yakın alanlarda küçük onarım imkanıhariç olmak üzere inşaat işlerinin yasaklanmasına;
 • 4- ­Çadır ve kamp alanı olarak belirlenmiş yerlerin dışında çadır kurulması ve kamp yapılmasınınyasaklanmasına; başta ormanlık alanlar olmak üzere sahil şeritlerinde, kumsallarda, özel olarak belirlenmişmesire alanları dışında umuma açık alanlarda ateş yakılmasının yasaklanmasına, Orman İşletme Müdürlüğünün orman yangılarının öne geçilebilmesi için devriye, dron ve fotokapan ile denetimlerine ağırlık vermesi, plaj ve halkın kullandığı ortak alanlarda gürültülü müzik dinlemenin ve çevreyi rahatsız edecek eylemlerin önüne geçilmesinin sağlanmasına,
 • 5- ­Sahil bölgelerinde; konaklama tesisleri ile idarelerince kamp, karavan, çadır kurma alanı olarakbelirlenmiş yerler dışında; kumsalda, kaldırımlarda, yollarda, parklarda, kamyon, kamyonet türü araçların kasalarında gecelemek maksatlı konaklamanın yasaklanmasına;
 • 6- ­Sahil bölgelerindeki ruhsatsız faaliyet gösteren her türlü işletmelerin ilgisine göre Belediyeler ve İlÖzel İdaresince tespit edilerek gerekli yasal işlemlerin yapılmasına, bu konuda denetim faaliyetlerin sıkılaştırılmasına ayrıca bu bölgelere her türlü seyyar satıcı, hurdacıların girişinin yasaklanmasına; hijyen kurallarına uymayarak halk sağlığını tehlikeye atan işletmelerin kontrol edilerek çalışmaktan menedilmesine,
 • 7­- Ruhsatlı işletmelerin giriş kısımlarında, bağlı oldukları meslek odaları tarafından onaylanmış fiyattarifelerinin görünebilecek şekilde bulundurulmasına;
 • 8-­İlgili idareleri tarafından, plaj olarak kullanılan yerlerde denize girilebileceğine ilişkin yazı, işaret,flama gibi herkez ce görülebilen uyarıların konularak, rip akıntılarına, deniz ve hava şartlarına göre gereklidüzenlemelerin yapılmasına ve bu ilan ve işaretlere riayet edilmesine; denize girmenin uygun olmadığı konusundaki işaret ve uyarıların yayınlanması halinde ve cankurtaran hizmeti bulunan yerlerde cankurtaran çalışma saatlerinin saat:08:00­20:00 olacak şekilde düzenlenmesine ve bu saatler dışında denize girilmesinin yasaklanmasına; yüzme alanı olarak belirlenen yerlerin ve sınır çizgisi çekilmesine yarayan şamandıra düzeni konusunda Sahil Güvenlik Komutanlığı ile ilgili kurumların koordineli olarak çalışmasına;
 • 9- ­Su, çevre temizliği, sağlık, elektrik, cankurtaran, ulaşım, plaj ve mesire alanlarında bebek bakım odaları, tuvalet, duş, kabin gibi zorunlu hizmetlerin ilgili birimleri tarafından yerine getirilmesine ve süreklilik esasına göre izlenmesine;
 • 10­- Tatil maksadıyla gelenleri restoran veya pansiyonlara müşteri çekmeye zorlayan (hanutçuluk vb.) her türlü faaliyetin yasaklanmasına;
 • 11­- Özellikle Sahil bölgelerimizde, plajlarımızda ve halkın ortak kullanımında bulunan alanlardatasmasız, sahipsiz, terk edilmiş veya tasması olsa bile başıboş dolaşan sokak hayvanları hakkında başta Belediye Başkanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, Mahalli İdareler Müdürlüğü, Hayvan Barınakları (Bartın Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi), Orman İşletme Müdürlüğü, kolluk kuvvetlerimize bağlı Haydi Ekipleri ve paydaş tüm kurumlarca ortak çalışma yürütülmesine, hayvan ve sahip kimliğini tespit etmeye yarayan cihazların ilgili kolluk tarafından kullanılmasının ve hayvan terk edilmesinin önüne geçilmesine, tespiti halinde öngörülen idari para cezasının ilgili kolluk tarafından uygulanmasına;
 • 12­- Özellikle plaj ve turizm bölgelerimizde il ve ilçe Belediye Başkanlıklarımız ve İl Kültür Turizm Müdürlüğümüz tarafından ilimizi tanıtacak enformasyon masalarının kurulmasına, ilimizin tanıtımına katkı sunulmasının sağlanmasına, tarihi ve turistik yerlerde Kültür Turizm Müdürlüğü tarafından gerekli denetimlerin yapılarak tarihi dokuya zarar verilmesinin önüne geçilmesine,
 • 13­- Sahil Güvenlik Komutanlığınca gemilerin plaja yakın bölgelerde yağ akıtmalarının ve boşaltım yaparak denizi ve sahili kirletmelerinin önüne geçilmesine,
 • 14- ­ İl Sağlık Müdürlüğü tarafından tam donanımlı 112 Acil Servis Ambulansının turizm sezonu boyunca sahil bölgelerinde hazır bulundurularak boğulma, güneş çarpması, yaralanma, böcek ısırması vb. konularda ivedi olarak müdahale edecek durumda hazır bulundurulmasına; Başta kolluk/zabıta birimleri tarafından olmak üzere tüm yetkili birim/kurumlarca her türlü teknik imkanlar kullanılarak(dron, fotokapan vb.) denetim faaliyetlerine ağırlık verilecek, yapılan denetimler sırasında aksine hareket edenlerin tespit edilmesi halinde yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri çerçevesinde adli ve idari işlemler yapılarak 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32’inci maddesinde öngörülen idari para cezası uygulanacaktır.
 • Bu karar yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer ve aksi kararlaştırıldığı ilan edilmedikçe 1/9/2022 tarihine kadar yürürlükte kalacaktır. İlanen tebliğ olunur.
Bartın Valiliği Orman Giriş Yasağı Ve Kamp Yasağı Genelgesi Tam Metni
Bartın Valiliği Orman Giriş Yasağı Ve Kamp Yasağı Genelgesi Tam Metni

Fırsat Ürünleri

Stanley Adventure Travel Mug 0.47L (%40 İNDİRİMLİ)
İçeceklerinizi saatlerce sıcak veya soğuk tutacak, kolay temizlenebilen Stanley termoslardaki kampanya sizi bekliyor.
Detaylara bak
Joystar Katlanır Kamp Plaj ve Balıkçı Sandalyesi (%35 İNDİRİMLİ)
Taşıma çantasıyla birlikte kolay taşınabilirliği sayesinde pek çok dış alan aktivitesinde yanınızda götürebileceğiniz bir eşyadır. Piknik, plaj, kamp, balkon ve terasa uygundur.
Detaylara bak

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.